Urban transformation

A Sense of Urbancy arbetar med utveckling, innovation och trender inom fastighetsutveckling och retaildriven stadsutveckling. Specialist inom urbana trender och nya sätt att shoppa, bo, leva och leka i städer. Generalist inom innovation, affärsutveckling och retail. Kunder är fastighetsutvecklare och investerare, långsiktiga institutioner och nyfikna organisationer.

Tjänster

Ett fokus på långsiktighet i en rörlig värld innebär utvecklande fastighetsprojekt med ett särskilt fokus på slutkunden. 

Strategisk rådgivning för platsutveckling och fastighetsutveckling.

Research- och trendrapporter

Workshops och innovationslabb inom urbanism och platsutveckling

Objektsanalyser och konceptutveckling