Sandra Greisman är en stockholmsbaserad rådgivare inom retaildriven platsutveckling. Hon har en bred bakgrund från it, fastigheter och retailprojekt med fokus på UX, användbarhet och utveckling kopplad till förvaltning. Med över 15 års erfarenhet inom digitala fastighetstjänster, strategi och implementation av retailprojekt och platsutveckling samlas det nu i A Sense of Urbancys erbjudande.

Sandra har erfarenhet från välfinansierade projekt uppbackade av internationella fastighetsfonder liksom av små stadsdelsprojekt med en minimal lokal marknad där frågorna är något helt annat.

Sandra har en fil kand i Statsvetenskap från Stockholms Universitet och har studerat Systemvetenskap och Kulturvetenskap.